Reservationer Reservationer

Multireservation för normala reservationer

Fönster: Reservation
Rutinen nås via: Arbeta med + Reservation
Kortkommando: Crtl + 9

Funktionen för multireservationer kan nu också användas för att göra normala reservationer.

Gör så här:

  1. Sök upp de titlar som ska reserveras genom att, i en eller flera sökningar, markera de titlar som ska reserveras. Detta görs med kortkommando Ctrl+Ins eller via Funktioner - Lägg till en titelreservation.
  2. Gå till reservationsrutinen med Alt+Shift+9 eller Funktioner - Multireservation.
  3. Reservera på vanligt sätt och se till att Typ är satt till Normal. 

Som en konsekvens av ovanstående utveckling och för att göra reservationsrutinen mer enhetlig är nu standardvärdet för Typ alltid Normal och måste alltså alltid ändras om man gör en seriell eller parallell reservation.