Katalogisering Katalogisering

Auktoritetsregister

Fönster: Full katalogisering
                 Enkel katalogisering
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - Full katalogisering
                              Arbeta med - Katalog, Funktioner - Enkel katalogisering
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + N
                               Ctrl + 1, Ctrl + Shift + N

I de flesta bibliotekskataloger finns det flera varianter av t.ex. vissa författarnamn eller ämnesord. Auktoritetsregistret används för att minska risken för felstavningar eller olika varianter.

Gör så här:

  1. Ctrl + 1 för Katalogen.
  2. Sök upp en katalogpost.
  3. Öppna Full katalogisering eller Enkel katalogisering.
  4. Ställ markören sist i ett fält för Författare, Ämnesord eller Klassificering.
  5. F1 för Auktoritetsregistret
  6. Börja skriva, så visas en lista.
  7. För att välja i listan, tryck Tab och använd sedan piltangenterna.
  8. När rätt rad är markerad, tryck Enter.

I Full katalogisering, glöm inte bort att ange delfältskod.