Förvärv Förvärv

Beställa katalogpost från BTJ med bok från annan leverantör

Fönster: Beställning
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Arbeta med - Beställning
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + 7

I vissa fall vill man köpa själva boken från den lokala bokhandeln eller någon internetbokhandel och få katalogposten för boken från BTJ. Det finns olika sätt att göra det:

Via Medialink

Förutsättningar: MediaLink är installerat på servern, en leverantör är knuten till MediaLink och BTJ-kundnummer är registrerade för enheten.

Gör så här:

 1. Ctrl + 7 för att öppna beställningsrutinen.
 2. Under flik z-Sökvillkor välj MediaLink-listan
 3. Tryck Enter
 4. Innehållet i MediaLink-listan visas under fliken x-Resultat, markera katalogposten och tryck Ctrl + O
 5. Bocka i Endast kat.post. Notera att uppgiften Antal ändras till 0, vi vill inte beställa något exemplar.
 6. Se över obligatoriska värden och övriga önskade värden. Tänk särskilt på uppgifterna som styr hanteringen gentemot låntagaren.
 7. Se till att BTJ är leverantör.
 8. Spara beställningen med Ctrl+ S.
 9. Beställningen blir nu definitiv och visas till vänster under fliken Medialinkbeställningar.
 10. Esc för att stänga beställningsfönstret.
 11. Sök upp posten i katalogen. Kolla att postens externnummer inleds med swlnbt
 12. Ctrl + 7 för att öppna beställningsrutinen. Kolla att det är rätt titel.
 13. Markera förslagsbeställningen för rätt enhet.
 14. Se över obligatoriska värden och övriga önskade värden. Sätt önskad leverantör.
 15. Spara beställningen med Ctrl+ S.

 
Via MediaDirekt

Gör så här:

 1. Logga in i BTJs webbsida för MediaDirekt.
 2. Sök upp posten och notera BURK-nummer.
 3. Gå till Arbeta med - BURK-rapportering.
 4. Skriv in BURK-numret. Inledande SwLnBT och avslutande kontrolltecken behöver inte anges.
 5. Tryck Enter.
 6. Antingen kan du vänta till nästa dag tills katalogposten kommit, eller så kan du lägga in en tillfällig post - se vidare nedan.
 7. Ctrl + 7 för beställning.
 8. F6 rensar fönstret för att lägga in ny beställning.
 9. Fyll i BURK-numret i rutan Externnr.
 10. Se över obligatoriska värden och övriga önskade värden. Sätt önskad leverantör.
 11. Bocka eventuellt i Direktleverans.
 12. Ctrl + S för att spara.
 13. Ctrl + F1 för att gå till aktiv katalogpost.
 14. Ctrl + Shift + N för att gå in i katalogiseringen.
 15. Ctrl + O för att gå in i 00-fälten.
 16. Ändra Katalogsigel till SwLnBT.
 17. Ctrl + S för att spara.

I katalogposten kan du se att externnumret är samma som BURK-numret. När BTJ har skickat katalogposten så kommer den hitta och ersätta posten med de fullständiga uppgifterna.