Beståndshantering Beståndshantering

Byta streckkod på exemplar

Fönster: Exemplar
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Arbeta med - Exemplar
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctril + 6
                               Ctrl + Shift + K

Söka fram exemplar kan göras på olika sätt, beroende på om man har exemplaret i handen eller inte.

Använda Sök streckkod (boken i hand)

Gör så här:

  1. Öppna Sök streckkod med Ctrl + Shift + K
  2. Mata in streckkoden och tryck Enter
  3. Ändra rutan Exemplarnr och spara med Ctrl + S

 

Söka via Katalog (utan bok)

Gör så här:

  1. Öppna Katalogen med Ctrl +1
  2. Sök fram exemplarets titel och ge gå till Exemplar med Ctrl + 6
  3. Markera önskat exemplar
  4. Ändra rutan Exemplarnr och spara med Ctrl + S