OPAC OPAC

Dynamiska listor i OPAC

Fönster: OPAC Dynamiska listor
Rutinen nås via: Administrationssidorna för OPAC

Dynamiska listor är listor som automatiskt uppdateras när det sker ändringar eller nyupplägg i systemet. I OPACen finns några olika typer av dynamiska listor:

 • Nyhetslistor visar nyinköpt media enligt de sökvillkor den tidsperiod som angetts.
 • Topplistor visar de mest utlånade titlarna enligt de sökvillkor den tidsperiod som angetts.
 • Tematiska listor visar media enligt de sökvillkor som angetts.
   

Skapa ny nyhetslista

Gör så här:

 1. Gå till Dynamiska listor.
 2. Klicka knappen Ny.
 3. Markera nyhetslista i Typ av lista.
 4. Ge listan ett namn.
 5. Ange eventuellt en söksträng, om listan ska begränsas till ett visst ämnesord eller en viss mediatyp.
 6. Ange Visa antal poster i listor, för att sätta en maxgräns.
 7. Ange ett tidsintervall
  1. antingen med genom att fasta datum i formen 2008-01-01 i fälten för från- och till-datum.
  2. eller genom att ange t.ex. 2 månader tillbaka i tiden i dropplisterna intervall typ och intervall.
 8. Spara med Spara-knappen.

Skapa ny topplista

Gör så här:

 1. Gå till Dynamiska listor.
 2. Klicka knappen Ny.
 3. Markera topplista i Typ av lista.
 4. Ge listan ett namn.
 5. Ange eventuellt en söksträng, om listan ska begränsas till ett visst ämnesord eller en viss mediatyp.
 6. Ange Visa antal poster i listor, för att sätta en maxgräns.
 7. Ange ett tidsintervall
  1. antingen genom att fasta datum i formen 2008-01-01 i fälten för från- och till-datum.
  2. eller genom att ange t.ex. 2 månader tillbaka i tiden i dropplisterna intervall typ och intervall.
 8. Spara med Spara-knappen.

Skapa ny tematisk lista

Gör så här:

 1. Gå till Dynamiska listor.
 2. Klicka knappen Ny.
 3. Markera tematiska listor i Typ av lista.
 4. Ge listan ett namn.
 5. Ange en söksträng, för att begränsa listan till ett visst tema, t.ex. ett ämnesord.
 6. Ange Visa antal poster i listor, för att sätta en maxgräns.
 7. Om så önskas, ange ett tidsintervall
  1. antingen genom att fasta datum i formen 2008-01-01 i fälten för från- och till-datum.
  2. eller genom att ange t.ex. 2 månader tillbaka i tiden i dropplisterna intervall typ och intervall.
 8. Spara med Spara-knappen.


Ändra en dynamisk lista

Gör så här:

 1. Gå till Dynamiska listor.
 2. Markera vilken Typ av lista det gäller.
 3. Markera den lista som ska ändras.
 4. Gör ändringen.
 5. Spara med Spara-knappen.

Radera en dynamisk lista

Gör så här

 1. Gå till Dynamiska listor.
 2. Markera vilken Typ av lista det gäller.
 3. Markera den lista som ska tas bort.
 4. Radera listan med Ta bort-knappen.


Tips

I MARC21 finns möjlighet att markera på katalogposter om de är skönlitteratur eller facklitteratur, samt om de är vuxen- eller barnlitteratur. För att sätta markeringen på posterna, använd Global ändring.
I den dynamiska listan används sen j/bn för att begränsa listan till barnlitteratur och 1/kl för att begränsa till skönlitteratur.