Beståndshantering Beståndshantering

Gallra eller ta bort exemplar

Fönster: Exemplar
Rutinen nås via: Arbeta med - Läs streckkod
                              Arbeta med - Katalog, Arbeta med - Exemplar
Kortkommando: Crtl + Shift + K
                               Ctrl + 1, Ctrl + 6

Med tillgång till boken

Gör så här:

 1. Öppna Läs streckkod med Ctrl + Shift + K
 2. Mata in streckkoden och sök
 3. Markera rätt exemplar i listan om det finns flera
 4. Ta bort med Shift + Delete
 5. Om det är sista exemplaret på enheten eller i systemet så visas en dialogruta om detta, och därefter kontrollfråga: Ska borttag ske? Bekräfta med Enter.
 6. Välj i dialogrutan mellan Gallring alternativt Borttag utan att information sparas
 7. Bekräfta med OK-knappen
 8. Dialogruta: Exemplar borttaget.
 9. Om sista exemplaret i systemet har tagits bort visas kontrollfråga: Tag bort katalogpost också eller flytta till förslag?
 10. Välj ett av alternativen.

Via gallringsrutinen

 1. Gå till gallringsrutinen Ctrl+Shift+D (eller Arbeta med - Gallring)
 2. Läs in streckkoden med skanner
 3. Besvara eventuella följdfrågor.

Från katalogposten (utan tillgång till boken)

Gör så här:

 1. Öppna Katalogen med Ctrl + 1
 2. Sök fram katalogposten som exemplaret är knutet till
 3. öppna Exemplar med Ctrl + 6
 4. Markera rätt exemplar i listan om det finns flera
 5. Ta bort med Shift + Delete
 6. Om det är sista exemplaret på enheten eller i systemet så visas en dialogruta om detta, och därefter kontrollfråga: Ska borttag ske? Bekräfta med Enter.
 7. Välj i dialogrutan mellan Gallring alternativt Borttag utan att information sparas
 8. Bekräfta med OK-knappen
 9. Dialogruta: Exemplar borttaget.
 10. Om sista exemplaret i systemet har tagits bort visas kontrollfråga: Tag bort katalogpost också eller flytta till förslag?
 11. Välj ett av alternativen.