Beståndshantering Beståndshantering

Hyllsignum

Fråga: Hur är det tänkt med hyllsignum i LIBRA.SE?

Våra utgångspunkter:

 1. Det är exemplar som är placerade på hylla, inte katalogposter. Följaktligen flyttar vi i LIBRA.SE den uppgiften till exemplarnivån.
 2. Av tradition har de flesta bibliotek samma placering av böcker, men långt ifrån alla.
 3. Systemet måste kunna hantera olika placering av exemplaren och visa det tydligt.
 4. Annorlunda visning behövs i OPAC - som riktar sig till vanligt folk, gentemot personalklienten som riktar sig till professionella användare.
 • Fält 852 i MARC21 är egentligen ett beståndsfält, dvs hör till exemplarinformationen, inte det bibliografiska formatet.
 • Eftersom vi inte använder MARC21:s beståndsformat har vi konverterat vi det gamla 096 till 852$h
 • Eftersom LIBRA.SE vill göra det enkelt för användarna att få uppgift om exemplarens placering på nya exemplar föreslås uppgiften från 852 h i samband med beställning, inleverans, nytt exemplar osv. Men uppgiften på nya exemplaret kan självklart ändras, använd då helst dropplisten för att undvika för många olika varianter.


Hur visar vi då uppgifterna?

 

 1. Uppgift om var exemplar står visar vi på beståndsbilden. Vi visar olika rader så snart det finns skillnader i uppgifter om var olika exemplar står: Enhet, Avdelning, Lokal placering, Fri placering.
 2. I katalogposten visar vi hyllsignum och antal på egen enhet.
 3. I träfflistan visas uppgift om hyllsignum på den egna enheten om det finns bestånd där. I annat fall visas ev. värde i 852$h

Konsekvenser:

 • Uppgift i 852 h ska ses som en "rikslikare", ett förslag för att underlätta – inte som en uppgift om var "mitt" exemplar står. I de fall man har samma hyllsignum (XX%) är det här inget problem.
 • Uppgiften i 852 h underlättar nog väldigt mycket i beståndsarbetet.
 • Tycker man att uppgiften förvirrar kan man avstå från att använda 852 h.
 • I OPAC rekommenderar vi att ta bort "Hyllsignum" från träfflista och katalogpost och bara visa det bland beståndsuppgifterna.