Beståndshantering Beståndshantering

Inventeringslista för bestånd

Fråga: Hur tar man ut en lista för att inventera hyllorna?

Om det finns behov av att göra en inventering av vissa delar av bibliotekets bestånd kan det ske med ganska enkla medel med hjälp av den sökning på Exemplar som finns i kombination med t.ex. Excel. Nedan förljer en beskrivning av ett sätt att lösa uppgiften:

Gör så här:

  1. Ctrl + 6 för att öppna Exemplar.
  2. Ange enhet i kombination med hyllsignum, avdelning eller lokal placering för det som ska inventeras.
  3. Markera kryssrutan Ej utlånad.
  4. Tryck Enter för att söka.
  5. Gå till Funktioner - Skriv ut exemplar
  6. Välj sortering och Utskrift till
  7. Ctrl+P eller klicka på SKriv ut för utskrift.