Beståndshantering Beståndshantering

Magasinera

Fönster: Omlokalisera
Rutinen nås via: Arbeta med - Omlokalisera 
Kortkommando: Ctrl + Shift + E

Magasinering innebär att en bok, tidskrift eller annat får en magasinsmärkning, samt att de får den lokala placering, avdelning eller enhet som används som magasin.

Magasinera

Gör så här:

 1. Välj Magasinering.
 2. Ändra uppgifter, t.ex. Enhet, Avdelning eller Lokal placering som är magasin. Även om enheten inte ska ändras så måste man alltid ange Enhet om man vill ändra Avdelning eller Lokal placering.
 3. Läs in streckkoden.
 4. Kolla de nya uppgifterna i listan i fönstret nederdel.

Om meddelandet Ogiltig lokal placering eller Ogiltig avdelning visas, så innebär det att enheten inte har den lokala placering eller avdelning som du valt. Gå in under Enhetsregister - 7-Lokala placeringar eller 8-Avdelningar och markera vad enheten vill använda sig av.

Magasinera enskilt exemplar

Ett enskilt exemplar kan också magasineras genom att redigera de värden som är knutna till varje enskilt exemplar genonm att söka upp titel i katalogen och gå till exemplarhanteringen, Ctrl+6 och markera önskat exemplar.

Gör så här:

 1. Sök upp och markera exemplaret som ska magasineras
 2. F3 för att ta fram detalbilden.
 3. Markera kryssrutan Mag (Detta ger exemplaret värdet magasinerad)
 4. Välj den enhet, avdelning eller lokala placering som talar om var exemplaret fysiskt placeras.
 5. Spara (

Magasinera tidskrift

Gör så här:

 1. Välj Magasinering.
 2. Ändra uppgifter, t.ex. Enhet, Avdelning eller Lokal placering som är magasin. Även om enheten inte ska ändras så måste man alltid ange Enhet om man vill ändra Avdelning eller Lokal placering.
 3. Läs in streckkoden.
 4. I rutan som visas för tidskrifter, bocka i Hel årgång och kontrollera Årtal.
 5. Kolla att Ursprungsenhet stämmer med enheten på exemplaren.
 6. Alt + M för att magasinera.
 7. Kolla de nya uppgifterna i listan i fönstret nederdel.