Beståndshantering Beståndshantering

Omlokalisera permanent

Fönster: Omlokalisera
Rutinen nås via: Arbeta med - Omlokalisera
Kortkommando: Ctrl + Shift + E

Permanent omlokalisering innebär att man inte sätter något slutdatum för när boken eller tidskriften ska tillbaka till den vanliga ägande enheten. Permanent lokalisering är ett enkelt sätt att ändra lånetid för t.ex. äldre tidskriftsårgångar.

Enskilt exemplar kan också omlokaliseras i exemplarrutinen.

Omlokalisera

Gör så här:

 1. Alt + 2 för att välja Permanent lokalisering.
 2. Ändra uppgifter, t.ex. Enhet eller Lokal placering.
 3. Läs in streckkoden.
 4. Kolla de nya uppgifterna i listan i fönstret nederdel.

Om meddelandet Ogiltig lokal placering eller Ogiltig avdelning visas, så innebär det att enheten inte har den lokala placering eller avdelning som du valt. Gå in under Enhetsregister - 7-Lokala placeringar eller 8-Avdelningar och markera vad enheten vill använda sig av.

 

Omlokalisera tidskrift

Gör så här:

 1. Alt + 2 för att välja Permanent lokalisering.
 2. Ändra uppgifter, t.ex. Enhet eller Lokal placering.
 3. Läs in streckkoden.
 4. I rutan som visas för tidskrifter, bocka i Hel årgång och kontrollera Årtal.
 5. Kolla att Ursprungsenhet stämmer med enheten på exemplaren.
 6. Alt + O för att omlokalisera.
 7. Kolla de nya uppgifterna i listan i fönstret nederdel.