Beståndshantering Beståndshantering

Referens

Fråga: Hur vet Libra att ett exemplar är referens?

Ni kan ha flera lånetider som är referens, men som har olika namn. Därför har referens i Libra ingen loppling till lånetidens namn.

Istället tittar Libra på lånereglerna för den den låntagarkategori som är standardlåntagarkategori. för att se om de får låna. 

Om du tycker något är fel, att det i beståndet visas ett exemplar som sägs vara referens trots att det inte är det, eller tvärt om, så kan du kontrollera det här:

  • Gå in under Enhetsregister - 4-Låntagarkategorier och kolla vilken av dem som är markerad som Standardlåntagarkategori.
  • Gå sen in under Enhetsregister - 5-Lånetider och kolla på lånetiden som exemplaret har. Är rutan Tillåt utlån ibockad?

Referens betyder alltså att utlån inte är tillåtet för den låntagarkategori som är standdkategori.