Beståndshantering Beståndshantering

Skapa nytt exemplar

Fönster: Exemplar
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Arbeta med - Exemplar
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + 6

Normalt görs en beställning på exemplar av en titel, som sedan vid ankomst inlevereras. Därmed skapas statistik som kan användas framöver. Att direkt skapa ett exemplar knutet till en katalogpost ger inte samma detaljer om inköp m.m., men kan vara användbart i många situationer ändå.

Gör så här:

  1. Öppna Katalogen med Ctrl + 1
  2. Sök fram katalogposten som exemplaret ska knytas till
  3. öppna Exemplar med Ctrl + 6
  4. Ange att nytt exemplar ska skapas med Ctrl + N
  5. Ange exemplarets streckkod i rutan Exemplarnr
  6. Ange lånetid och eventuella andra uppgifter
  7. Spara exemplaret med Ctrl + S