Inställningar Inställningar

Utskrifter - Texter

Fönstret nås via: Register - Gemensamma register - Flik 9-Texter
Kortkommando: Shift + F8, Alt + 9
Fönsterrubriker: Gemensamma register
Funktioner: ställa in de texter som används vid utskrift och i e-postmeddelanden
                      bestämma vilka uppgifter som ska finnas med på utskrifter och e-postmeddelande
                      ställa in positionen för adressen, för att passa in utskrifter i fönsterkuvert

Här finns möjlighet att ange vilken extra text som ska skrivas ut på olika utskrifter och skickas med i e-post. För information om vilken skrivare som ska användas, se Utskriftsinställningar.

Fönstret består av en lista till vänster med alla tillgängliga texter för varje enhet samt tre flikar

Finns det ingen lista till vänster har inte utskriftstexterna skapats. För att skapa ett antal standardtexter som sen kan redigeras, klicka på knappen Skapa standardtexter. OBS att detta normalt endast behöver göras en enda gång efter att LIBRA.SE installerats.

 

Texter

Texter för inledning och avslutning kan anges för den utskrift som är markerad i listan till vänster. Maximalt 500 tecken kan användas i respektive fält.

Följande utskrifter kan inställningar sättas för:

  Utskrifter
Utlåningskvitto Kvitto på utlån.
Omlånekvitto Kvitto på omlån.
Återlämningskvitto Kvitto på återlämning.
Cirkulationslista Utskrift för cirkulationslista för tidskrifter.
Reklamation  
Order Utskrift av beställningar till en leverantör.
Avisering Meddelande till låntagare att en reservation eller ett fjärrlån finns att hämtas. Texten används även för e-post.
Egen notering Infomeddelande att lägga i aviserat exemplar inför avhämtning
Påminnelse Påminnelse (krav) att skicka till låntagare. Texten används även för e-post. Här anges den allmänna texten som skrivs ut på alla påminnelser. Påminnelsetext unik för första/andra påminnelsen, ställs in under Register - Enhetsregister - Påminnelser.
Fjärrlån Används för att skicka en fjärrlånebeställning i pappersform till annat bibliotek. Används sällan.
Distribution  
Skicka-meddelande Meddelande som används för reservation mellan enheter. Kallades tidigare Notering.
Räkning Räkning att skicka till låntagare
Begäran långlån När annan låntagare lägger reservation på ett exemplar med långlån/fri lånetid, så ska meddelande skickas till låntagaren.
SMS Används för SMS-meddelanden till låntagare. Inlednings- och avslutningstext används för aviseringar. SMS har en begränsad teckenmängd, om meddelandet blir över 160 tecken kommer texten under fliken Benämningar användas istället.

 

Inställningar

Beroende på vilken utskrift som är markerad, så visas olika inställningar under fliken Inställningar.

För de flesta utskrifter finns valet att Visa logotype (ej implementerat i nuvarande version 6.6) samt Visa dagens datum.

Utlåningskvitto

För utlåningskvitto finns följande ytterligare inställningar för vad som ska visas på utlåningskvittot:

  Utlånekvitto - Låntagarinfo
Låntagarinfo Om någon information om låntagaren (låntagarid, kortnamn, streckkod etc) ska ska skrivas ut på kvittot överhuvudtaget.
Rubrik Om rubriken "Låntagarinfo" ska skrivas ut på kvittot.
Låntagarid Om låntagarens id ska skrivas ut på kvittot.
Låntagarnamn Om låntagarens namn ska skrivas ut på kvittot.
Kortnamn Om låntagarens kortnamn eller anställningsnummer ska skrivas ut på kvittot.
Streckkod Om låntagarens lånekortsnummer ska skrivas ut på kvittot.
  Utlånekvitto - Lån
Lån Om någon information om lånet (hylla, författare, titel etc) ska ska skrivas ut på kvittot överhuvudtaget.
Rubrik lån Om rubriken "Lån" ska skrivas ut på kvittot.
Hylla Om lånets hyllplacering ska skrivas ut på kvittot.
Författare Om lånets författarinfo ska skrivas ut på kvittot.
Titel Om lånets titelinfo ska skrivas ut på kvittot.
Streckkod Om lånets etikettnummer ska skrivas ut på kvittot.
Återdatum Om lånets återlämningsdatum ska skrivas ut på kvittot.
  Utlånekvitto - Skulder
Skulder Om någon information om en låntagares eventuella skuld ska ska skrivas ut på kvitto överhuvudtaget. Om låntagaren inte har någon skuld skrivs inget ut.
Rubrik skuld Om rubriken "Skuld" ska skrivas ut på kvittot.
Total skuld Om låntagarens skuldsumma skrivas ut på kvittot.
Skuldrader Om varje individuell skuld ska skrivas ut på kvittot.
Orsak Om orsaken till varje skuld ska skrivas ut på kvittot.
Datum Om datumet skulden skapades ska skrivas ut på kvittot.
Id Om skuldens idnummer ska skrivas ut på kvittot.
Belopp Om varje skuldbelopp ska skrivas ut på kvittot.
Titel Om titeln för varje skuld ska skrivas ut på kvittot.
  Utlånekvitto - Reservationer
Reservationer Om någon information om en låntagares eventuella reservationer ska ska skrivas ut på kvitto överhuvudtaget. Om låntagaren inte har några reservationer skrivs inget ut.
Rubrik Om rubriken "Reservationer" ska skrivas ut på kvittot.
Id Om rubrikens idnummer ska skrivas ut på kvittot.
Författare Om författarinfo till den reserverade titeln ska skrivas ut på kvittot.
Titel Om titelinfo till den reserverade titeln ska skrivas ut på kvittot.
Streckkod Om streckkoden för ett aviserat exemplar eller en exemplarnummerreservation ska skrivas ut på kvittot.
Datum Om sista hämtningsdatum för en aviserade reservationer ska skrivas ut på kvittot.

 

Cirkulationslista

För cirkulationslista finns följande ytterligare inställningar för vad som ska visas på utskriften:

  Cirkulationlista
Anstnr Om låntagarens anställningsnummer eller kortnamn ska skrivas ut på utskriften.
Avdelning Om låntagarens avdelning ska skrivas ut på utskriften.
Plats Om låntagarens platstillhörighet ska skrivas ut på utskriften.
Prioritet Om låntagarens uppgift om prioritet ska skrivas ut på utskriften. Inte implementerat i nuvarande version (6.6).

 

 

Benämningar

Under fliken Benämningar finns möjlighet att ändra vilken text som visas i kolumner och rubriker på utskrifterna.

SMS

För SMS finns följande:

  SMS
Titel Rubrik för titeluppgiften för lånet.
Hämtas senast Rubrik för SMS-aviseringens uppgift om senaste hämtningsdatum.
Häfte Rubrik för häftesuppgiften för lånet.
Avsändare Rubrik för avsändande enhet för lånet. Första raden för enhetens adressfält används som namn.
Författare Rubrik för författaruppgiften för lånet.
Aviseringskod Rubrik för aviseringskoden för aviseringen.
Avisering för lång Den text som används om meddelandet utifrån den vanliga aviseringstexten blir totalt över 160 tecken.
Förvarning för lång Den text som används om meddelandet utifrån den vanliga förvarningsstexten blir totalt över 160 tecken.
Påminnelse för lång Den text som används om meddelandet utifrån den vanliga påminnelsetexten blir totalt över 160 tecken. Vi rekommenderar inte att använda SMS för påminnelser, eftersom texten oftast blir för lång. Om låntagaren får påminnelse utifrån texten angiven här visas inte vilket lån det gäller.

 

 

Adressplacering

Om man använder fönsterkuvert för påminnelser, aviseringar eller räkningar så måste adressen placeras rätt på utskriften för att kunna synas i rutan. Det finns flera olika typer av kuvert, och vid installation sätts inställningar för kuverttyp E5 H2, d.v.s. E5 med fönsterplacering till höger. Inställningen är följande
Avsändare vänster: 0, höjd: 2
Mottagare vänster: 10 höjd: 1

För att använda kuvert E5 med fönsterplacering till vänster är inställningen följande
Avsändare vänster: 10, höjd: 2
Mottagare vänster: 0 höjd: 1

Inställning för adressplacering finns under fliken Benämningar för utskrifterna Avisering, Påminnelse, Fjärrlån, Räkning och Begäran långlån.