Beståndshantering Beståndshantering

Skriva ut etiketter

Fönster: Etiketter
Rutinen nås via: Arbeta med - Etiketter

Etikettfunktionen i Libra kan användas till att skriva ut egna streckkodsetiketter, ryggetiketter m.m. Etiketterna är menade att skrivas ut på självhäftande etiketter på A4-ark, men det finns även möjlighet att använda dymoskrivare.

Markera etikettutskrift

För kunna skriva ut etikett för ett exemplar behöver den markeras för etikettutskrift. Gör så här:

 1. Sök upp ett exemplar
 2. Markera Spara etikett
 3. Spara med Ctrl +S (bocken i Spara etikett försvinner)
 4. Gå till Arbeta med - Etiketter
 5. Titeln visas längst ner i listan

När fönstret öppnas visas som förval enbart etiketterna som finns tillgängliga för utskrift på den enhet som är vald under Välj enhet.
Används etikettutskrift i större skala kan inställningen Enhetsregister - Inleverans - Spara etiketter användas för att markera alla exemplar som inlevereras för etikettutskrift.


Skriva ut etikett

 1. Välj vilken typ av etikett
 2. Välj eventuellt vilka fält som ska med
 3. Markera en eller flera rader i listan till vänster
 4. Skriv ut med Ctrl+P
 5. En förhandsvisning kommer upp
 6. Skriv ut

Rensa etikettlista

För att kunna göra återutskrifter av etiketter så finns exemplaret kvar i etikettlistan. När inga fler etiketter för exemplaret behöver skrivas ut, rensa listan så här:

 1. Markera de rader som ska tas bort
 2. Ta bort med Shift + Del  
 3. Kontrollfråga: Vill du ta bort de markerade etiketterna?
 4. Bekräfta med Enter

På etiketterna används kortnamnen för avdelning och lokal placering. Kortnamnen för avdelning och lokal placering anges under Gemensamma register - 7-Avdelningar och 8-Lokala placeringar.