Låna Låna

Söka låntagare via lånekortnummer

Fönster: Låntagare
Rutinen nås via: Arbeta med - låntagare
Kortkommando: Ctrl + 2

Gör så här:

 1. Ctrl + 2 för att komma till låntagarsökningen.
 2. Ange det/de sökbegrepp du vill använda
 3. Tryck Enter eller Ctrl + F
 4. Markera önskad låntagare i träfflistan.

Snabbsökning låntagare

I ett antal rutiner finns behov av att hämta in låntagare.

 • Vid reservation
 • Vid utlån
 • Vid fjärrlånebeställning
 • Vid D- och F-beställning
 • Vid knytning till tidskriftscirkulation
 • Påminnelser
 • Rapporter

Det kan ske i dessa rutiner via en specialutvecklad snabbsökning som i textrutan Låntagare där man normalt anger streckkod, också kan ange olika (oftast) unika begrepp i låntagarposten och trycka Enter:

 • Kortnamn (alltid unikt)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer (alltid unikt)

Det är också möjligt att skriva in ett antal tecken i efternamnet som då söks högertrunkerat och visar resultatet i en dropplist. Vilken information som ska visas i dropplisten väljs under Användaruppgifter.

 1. Välj med piltangenter eller med mus i dropplisten.
 2. Tryck Enter för att bekräfta valet.