Katalogsökning Katalogsökning

Sökning med apostrof

Fråga: Varför kan man inte använda sökord som innehåller apostrofer, till exempel O'Neill?

Tecknen ' och " är specialtecken som används för att signalera början och slut på  fras-sökning. Därför blir det problem med till exempel författarnamn som O'Neill.

För både personal och låntagare som söker i OPAC kan det vara svårt att veta hur man ska söka fram dessa titlar. Vi planerar en övergång till att enbart använda "-tecknet, men en sådan ändring är inte gjord i en handvändning.

Fram till dess kan ni söka genom att ersätta tecknet med en asterisk, sök t.ex. på O*Neill.