Låna Låna

Sommarlån

Fråga: Hur skapar vi ett förlängt lån styrt av datum?

På en lånetid kan ni ange en förlängd lånetid, för en viss period. T.ex. för att få ett återlämningsdatum i september för att lån som görs under sommaren.

Gör så här:

  1. Shift + F9 för att öppna Enhetsregistret.
  2. Alt + 5 för flik 5 - Lånetider.
  3. Välj låntagarkategori.
  4. Välj lånetid.
  5. Alt + K för flik k - Utlån.
  6. Kryssa i Fast datum.
  7. Ange återlämningsdatum (Återdatum) och under vilken period denna funktion ska vara aktiv (Fr o m - T o m)
  8. Spara med Ctrl + S eller Spara för flera låntagarkategorier och enheter.