Tilläggsprodukter Tilläggsprodukter

SPAR-online

I Libra används normalt 10 siffrors personnummer, men i SPAR används även de inledande 2 sekelsiffrorna. Därför måste 12 siffror personnummer användas för kommunikationen med SPAR. Om låntagarens födelsedatum och personnummer är registrerat i Libra, så hämtas sekelsiffrorna över till flik 6-SPAR för att underlätta uppdatering av låntagaren via SPAR.

Ny låntagare via SPAR-online

Gör så här:

 1. Öppna Låntagare via Ctrl + 2
 2. Gå till flik 6-SPAR
 3. Mata in fullständigt personnummer inklusive inledande sekel (d.v.s. 197503..) och tryck Enter
 4. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka på Importera som
 5. Person- och adressuppgifter hämtas över till flik 1-Kontakt.
 6. Tryck Ok på adressrutans knapp
 7. Fyll i eventuella ytterligare uppgifter och spara med Ctrl + S

Observera att SPAR-import inte inkluderar telefonnummer eller e-post.

Uppdatera en låntagare via SPAR-online

För att manuellt uppdatera en låntagares uppgifter, gör så här:
 

 1. Öppna Låntagare via Ctrl + 2
 2. Sök fram låntagaren
 3. Gå till flik 6-SPAR
 4. Kontrollera att personnumret stämmer och tryck Enter
 5. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka på Importera som
 6. Person- och adressuppgifter hämtas över till flik 1-Kontakt.
 7. Tryck Ok på adressrutans knapp
 8. Fyll i eventuella ytterligare uppgifter och spara med Ctrl + S

Mer om ...

När en låntagares uppgifter hämtas in via SPAR-online så kommer Libra ihåg hämtningens datum. Om både SPAR-online och SPAR-batch används tillsammans, så kommer låntagaren untantas från nästa månatliga batch-hämtning, för att undvika en dubbeldebitering för samma låntagare.