Enhetsregister - Enheter Enhetsregister - Enheter

Spara för flera enheter

Funktionen Spara för flera enheter underlättar administrationen och ger systemansvariga möjligheten att sätta regelverk och inställningar för flera enheter eller låntagarkategorier samtidigt. Eftersom de flesta inställningarna är samma, med vissa undantag, så kan det göra administrationsarbetet mycket snabbare.

Var försiktig när funktionen används och välj rätt enhet och låntagarkategori, risken finns att välja fel och skriva över inställningar av misstag.

Gör så här:
 

  1. öppna Enhetsregistret med Shift + F9
  2. Gör en ändring i ett fält eller en inställning
  3. Välj i menyn Funktioner - Spara för flera enheter
  4. Kontrollfråga: Skall markerade uppgifter ändras? Notera att det fält eller den kryssruta som ändrades har blivit rödmarkerad.
  5. Bekräfta kontrollfrågan med Enter
  6. Ett fönster visas med en lista över enheter. Markera en eller flera enheter där ändringen ska sparas och klicka Ok.
  7. Om ändringen görs under Enhetsregister – 4-Låntagarkategorier eller 5-Lånetider, så visas ett ytterligare val där det går att bestämma vilka låntagarkategorier som ändringen ska gälla för. Välj låntagarkategorier och klicka Ok.
  8. Vänta tills den röda färgen försvunnit, då har sparandet av ändringen blivit klar.

Om man växlar mellan olika flikar och ändrar inställningar så kan det hända att ändringar inte blir rödmarkerade. Blir ändringarna inte rödmarkerade så kommer de heller inte att sparas ner när man sparar för flera enheter. Skulle det inträffa, stäng fönstret Enhetsregister och öppna det igen, gör sedan ändringen på nytt på en flik i taget.

Video