Katalogimport Katalogimport

SRU-import, fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - SRU Sökning 
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + Y 
Fönsterrubriker: SRUClient 
Funktioner: Söka i SRU- eller SRW-tjänster 
                      Importera en post 
                      Importera flera poster 
 

SRU-sökningen (som även kan användas för SRW-tjänster) används för att söka i andra biblioteks databaser, och för att kunna importera en eller flera poster.

Fönstret består av tre delar:

  • Sökfält
  • Träfflista
  • Kontroller och katalogpost

Sökfält

I fönstrets övre vänsterkant visas sökfälten:

  Sökfält
Sökleverantörer En lista på vilka SRU- och SRW-leverantörer som man kan söka mot. Ändringar i listan över leverantörer görs under Gemensamma register - SRU-Servrar.
SRUServer URL för den server som är markerad i listan ovan.
ISBN Möjlighet att söka på ISBN eller ISSN.
Författare Möjlighet att söka på författare.
Titel Möjlighet att söka på titel.
Fritext Möjlighet att göra sökning som inte är riktad till ett specifikt fält. Notera att om man skriver in flera ord i följd så tolkas det som en frassökning.
SRW Om sökleverantören använder SRW, i annat fall SRU. För mer information om skillnaden, se http://federatedsearchblog.com/2008/01/16/content-access-basics-part-iv-srusrwz3950/

 

Träfflista

I fönstrets övre högra del visas träfflistan, med kolumnerna ISBN, Författare och Titel.
 

Kontroller och katalogpost

I fönstrets nederdel visas dels ett antal knappar för att bläddra i sökningen, och dels knappar för att importera poster från träfflistan.

  Kontroller
Först Visar de första 20 posterna i träfflistan.
Föreg Går till föregående 20 poster, föregående sida i träfflistan.
Nästa Går till nästa 20 poster, nästa sida i träfflistan.
Sist Visar de sista 20 posterna i träfflistan.
Imp. markerad Importerar den post som är markerad i träfflistan till den egna katalogen.
Imp. alla 20 Importerar de 20 poster som visas i träfflistesidan till den egna katalogen.

Längst ner i fönstret visas MARC-formatet för den post som är markerad i träfflistan, med alla MARC-fält som katalogposten har.