Syndeticsintegration i LIBRA.SE Syndeticsintegration i LIBRA.SE

För de kunder som har tillgång till tjänsten Syndetics så går det nu att hämta information direkt från katalogposten i LIBRA.SE. Men för att kopplingen ska kunna fungera så krävs det att katalogposten har nödvändig information i marcfält 020 (ISBN)  för böcker och 024 (EAN) för av-material.

  • Gör önskad katalogsökning och markera den katalogpost du är intresserad av.
  • Gå till Verktyg och välj SyndeticsInfo

Då öppnas informationen automatiskt i ett webbläsarfönster och man kommer åt den information som bibliotekets avtal medger.

Funktionen är tillgänglig från och med klient 7.1.0.9.