Låna Låna

Ta bort låntagare

Fönster: Låntagare
Rutinen nås via: Arbeta med - Låntagare
Kortkommando: Ctrl + 2

Gör så här:

  1. Sök upp önskad låntagare.
  2. Shift + Delete
  3. Besvara kontrollfrågan om låntagaren ska tas bort.
  4. En dialogruta meddelar att låntagarposten har tagits bort.

Ta bort adress eller telefonnummer

  1. Stå på önskad låntgarpost.
  2. Markera den adress eller telefonnummer som ska tas bort.
  3. Klicka på knappen Ta bort vid respektive fält.
  4. En dialogruta visas som bekräftar att uppgiften har tagits bort och att posten har sparats om.

OBS! Låntagare med utlån, reservationer, skulder eller spärrar kan inte tas bort. Dessa måste första återlämnas, betalas eller tas bort!