Tidskrifter Tidskrifter

Tidskrifter: att tänka på

Fråga: Vi har svårt att få en enhetlighet i hur våra tidskrifter ser ut. Hur kan vi rätta till det?

Här kommer några punkter att tänka på när man hanterar tidskrifter:

 1. Se över innevarande års beställning och utgivningsmönster så att dessa i princip löper från 20XX-01-01 till 20XX-12-31 och med förnyelsedatum t.ex. 20XX-11-15. Försäkra dig också om att utgivningsmönstret är så korrekt som möjligt! (OBS! I de flesta fall avråder vi från att använda utgivningsmönster.)
  Detta måste göras innan prenumerationerna förnyas för kommande år!
 2. Försäkra er om att alla som hanterar tidskrifter är medvetna om att:
  1. Katalogposten är gemensam för samtliga årgångar och för samtliga enheter.
  2. Häftesbeteckningen är gemensam för samtliga enheter.
  3. Utgivningsmönstret är gemensamt för samtliga enheter.
  4. Gör man ändringar här måste man vara medveten om att det påverkar alla prenumerationer/häften på tidskriften i fråga!
  5. Vid inleverans kan det ofta vara nödvändigt att markera kryssrutan Visa alla häften om inte det häfte visas som ska inlevereras.
 3. Uppsnyggning kan göras genom att i häfteshanteringen ändra ordningsföljden på häften, flytta exemplar från ett häfte till ett annat, ta bort häften utan exemplar och ändra beteckning på exemplar. Ett förslag är att gemensamt göra en plan för hur häftesinformationen ska se ut, så att alla arbetar på samma sätt.