Låna Låna

Tillfällig katalogpost

Fråga: Hur skapar vi en tillfällig katalogpost?

En ny rutin har skapats för att hantera situationer där man försöker låna ut exemplar som av någon anledning inte finns i systemet. Anledningen kan vara att exemplaret har gallrats som försvunnet, men på något sätt dykt upp igen eller för material som av någon anledning (ännu) inte är inlagt i systemet. Ett annat användningsområde kan vara ett sätt att hantera tillfälliga depositioner.

Förutsättningar:
På fliken Statuskoder i Gemensamma register skapas en statuskod som förslagsvis kallas "Tillfälliga" eller liknande och till denna knyts villkoren Visa i bestånd och Normal gallringkod.

På fliken d-Utlån i Enhetsregistret läggs nödvändiga uppgifter in under rubriken Temporära katalogposter. De uppgifter som kan läggas in är:

Använd funktionen
Kryssruta för att aktivera möjligheten.
Hyllsignum
Förslagsvis t.ex. TEMP eller liknande för att tydligt visa i t.ex. katalogsökningen och för att i statistik kunna se detta flöde enkelt.
Medietyp
Välj den medietyp som förekommer oftast (Text?). Det kan naturligtvis ändras när transaktionen görs.
Statuskod
Välj den statuskod som har skapats för ändamålet.

Kontrollera också att det på fliken c - Inleverans, finns en markerad avdelning under punkten Beställning.


Funktion:
Vid utlån
1. I utlån har en låntagare tagits fram och en streckkod som inte finns läses in.
2. Systemet meddelar som alltid att "Ingen eller felaktig streckkod angiven"
3. Kvittera naturligtvis och lägg märke till den nya kryssrutan: Skapa kat.post har dykt upp.
4.  Markera denna och en informationsruta öppnas för ändamålet.
5. Skriv in/välj de uppgifter som önskas. I princip författare och titel och kanske en annan Medietyp.
(Det exemplarnummer som angetts används för exemplaret som skapas!)
6. Kvittera lånet genom att trycka Enter eller klicka på OK.

Vid återlämning
1. En dialogruta visas med rubriken Statuskod gallras och frågan Skall exemplaret tas bort?
2. Bekräfta med Ja om exemplaret ska tas bort. (Förmodligen det vanligaste)
eller Nej om exemplaret ska vara kvar och katalogposten utvecklas.

•    Om Ja
Exemplarnumret lyfts på vanligt sätt över i gallringsrutinen och härifrån fungerar det som en "vanlig" gallring.
•    Om Nej
Exemplaret och katalogposten finns kvar och kan hanteras på lämpligt sätt.

TIPS! En av fördelarna med att ge alla liknande poster ett "eget" hyllsignum är att det då blir väldigt lätt att då och då eller vid behov söka för att se om det finns några tillfälliga poster som behöver bearbetas!