Låna Låna

Utlån, fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Cirkulation - Utlån 
Kortkommando: Ctrl + 3 
Fönsterrubriker: 1-Utlån 
Funktioner: Ta fram låntagare 
                      Genomföra utlån 
                      Ändra lånetider 
                      Göra omlån utan tillgång till boken 
                      Verkställa utlån direkt av aviserade reservationer 
                      Skriva ut kvitto på utlån 
                      Via knappen Senaste om låntagaren är aktiverad

När fönstret öppnas finns endast en möjlighet. Att börja med att hämta fram den låntagare som vars lån ska registreras.

Låntagare kan sökas fram på många olika sätt:

 • Genom att läsa in streckkod från lånekort
 • Genom att ange kortnamn (alias/anställningsnummer)
 • Genom att ange e-postadress
 • Genom att ange telefonnummer
 • Genom att skriva in början av efternamnet, trycka Enter och välja i dropplisten.

När låntagaren visas fram visas ett antal uppgifter om låntagaren. Vilka har definierats under Användarinställningar och kan vara olika för olika användare.

Om lån finns sedan tidigare eller efter det att lån verkställts visas ett antal uppgifter om varje lån.
 

  Låneinformation
Återdatum Senaste återlämningsdatum för lånet.
Förs Antal dagars försening. Försenade böcker visas med signal. Om muspekaren förs över signalen visas förutom antal dagars försening också eventuellt övertidsbelopp om lånet avregistreras nu.
Res Reservationer i kö på boken i fråga. Anges genom siffra för antalet och signal. Om muspekaren förs över signalen visas reservationskön.
Oml Antal omlån som har gjorts.
Påm. Antal påminnelser som skickats ut. 999 innebär att lånet har orsakat räkning.
Utl. enhet Enhet där lånet genomfördes. För uppgift om ägande enhet hänvisas till exemplarinformationen.
Hylla Samlad information om bokens placering. Såväl hyllsignum som ev. lokal eller fri placering visas.
Författare Exemplarets upphovsman.
Titel Exemplarets titel.
Streckkod Bokens exemplarnummer. Kan förutom streckkod vara L-nummer eller annat angivet exemplarnummer.
Undanta Om boken manuellt har undantagits från påminnelser.
Utl. utan db-kontakt Om en bok har lånats ut i Libra Offline är rutan ibockad och det finns ett utropstecken med information om när lånet förts över till LIBRA.SE.
Utlån verkställs genom att ange bokens exemplarnummer/streckkod. Lånereglerna står vilken lånetid som ska väljas, men personalen har möjlighet att ange ett avvikande datum genom att markera kryssrutan Använd manuell lånetid och ange önskat datum eller annan lånetid innan lånet genomförs.

 

 

Utskrift av lånekvitto

Efter avslutat lån kan kvitto skrivas ut med utskriftskommandot Ctrl + P. Normalt skrivs alla lån ut på kvittot, men genom att kryssa i rutan Endast nya lån innehåller kvittot enbart nygjorda lån som registrerats vid det lånetillfället.

Lista innebär att lånekvittot (alla eller endast nya) skrivs ut i A4-format för t.ex. följesedel till boklåda eller liknande. Reservationer och skulddetaljer kommer då inte med på utskriften. Observera att för att kunna välja vilken A4-skrivare som listan ska skrivas ut på så behöver Skrivardialog vara ibockat i Utskriftsinställningar.

E-post innebär att lånekvittot (alla eller endast nya) kan skickas till låntagarens e-postadress när man väljer att skriva ut. E-postadressen visas till höger om kryssrutan med ifylld adress om sådan finns, annars visas blank ruta där adressen kan anges.

SMS innebär att lånekvitto (alla eller endast nya) kan skickas till låntagares mobil när man väljer att skriva ut. mobilnumret visas till höger om kryssrutan med ifyllt nummer om sådant finns, annars visas blank ruta där telefonnumret kan anges. Kvittot blir begränsat i antal tecken, vilket gör att funktionen främst kan används för kvitto för ett fåtal lån. För att kunna använda funktionen krävs tilläggsfunktionen SMS.

De val som är markerade ärvs med till nästa låntagare och behålls även när man tömmer resten av uppgifterna med F6. Inställningar för Endast nya lån, Lista och E-post kan sättas per användare.

Om kvitto inte ska skrivas ut, rensa bilden med F6.

 

Särskilda händelser

 • Låntagaren har aviseringar som väntar.
  En knapp med texten Reservationer att hämta visas. Genom att klicka på den öppnas en dialogruta som möjliggör utlån direkt utan avläsning av streckkoden.
  Låntagaren är spärrad.
  Användaren får möjlighet att aktivt markera att man vill gå förbi spärren och ändå gör utlånen. Alternativt kan man gå till låntagarposten och häva spärren.
 • Låntagaren har skuld.
  Användaren får möjlighet att ändå fortsätta lånetransaktionen eller gå till låntgarposten för att reglera skulden.
 • Låntagaren har meddelande.
  En dialogruta öppnas som ger användaren möjlighet att låta meddelandet ligga kvar eller tas bort innan lån kan genomföras.
 • Låntagarpostens giltighetstid har gått ut
  En dialogruta öppnas som ger möjlighet att gå vidare utan att förlänga giltighetstiden eller förlänga giltighetstiden enligt regler i enhetsregistret och därefter fortsätta lånetransaktionen.
 • Låntagaren saknas i registret
  En dialogruta öppnas som meddelar: Ingen eller felaktig streckkod angiven.
  OBS!
  Samma meddelande visas även om man t.ex. angivit ett kortnamn som inte finns!
 • Boken är redan utlånad till annan låntgare
  En dialogruta öppnas som visar att boken är lånad av annan låntagare. Godkännande är standardvärde. Tidigare lån avregistreras automatiskt. Vid försening och övertidsavgift öppnas en ny dialogruta som ger möjlighet att hantera skulden för tidigare låntgare.
 • Boken redan utlånad till samma låntagare.
  Händelsen hanteras som ett omlån.
 • Boken som lånas är reserverad av annan låntagare.
  Dialogruta öppnas om detta har markerats i enhetsregistret.
 • Boken som lånas är reserverad av samma låntagare.
  Dialogruta som öppnas visar att så är fallet och att reservationen tas bort.
 • Boken som lånas tillhör annan enhet.
  Dialogruta öppnas om detta har markerats i enhetsregistret.