OPAC OPAC

Woa Databaser

Fönstret nås via:    Administrationssidor för OPAC
Funktioner:    Hantera vilka externa databaser låntagare ska kunna söka i via OPAC
Här visas de databaser som är inlagda i LIBRA.SE personalklient under Gemensamma register - SRU-servrar.Fönstret visar två listor: Tillgängliga databaser och Valda databaser. Knapparna Lägg till och Ta bort flyttar databaserna mellan de två listorna.

Om man lägger till databaser under Valda databaserna, så visas valet Sök i andra databaser i OPAC vid sökrutan på Startsidan och under Avancerad sökning.

Låntagarna kan då göra en sökning inte bara i bibliotekets databas utan även i t.ex. Libris, men få resultatet i OPACens utseende.
Om inga databaser finns under Valda databaser, så visas heller inte alternativet Sök i andra databaser för låntagarna, funktionen inaktiveras.